சாந்திகம் ஊடகக் குழுவின் வாராந்த வெளியீடு

“மனவெளி” என்ற தலைப்பின் கீழ் வலம்புரி ஞாயிறு இதழில் தொடர்ந்து மக்களின் உள சமூகப் பிரச்சினைகள் பற்றிய கதைகள், நேர்காணல்கள், வாசகர்களின் கருத்துக்கள், கடிதங்கள், அவற்றின் விடைகள் வெளிவருகின்றன. நீங்களும் எழுதலாம் . அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல்  முகவரி Email: psych@sltnet.lk More »

 

UPCOMING

Application Form:  Counsellors Training Course

Closing Date: 20.01.2017

Download Application Form

IMG_2006

TAF – Visit to Maruthankerny

IMG_2534

SDC and Shanthiham Collaborative psycho social orientation program

IMG_2568

USAID team visit

Training program for Mullaiteevu and Poonakari field assistant

IMG_2519

One day relaxation workshop in Jaffna Prison

IMG_2326

Core Group in Maruthankerny

IMG_2076

Team of USAID and TAF

IMG_2099

Our Core Group with Prof. Daya Somasuntharam

IMG_2157

Our Executive Director describe the project detail

IMG_2163

Project – Details

IMG_2182

Insurance seminar at Shanthiham

USAID Photos

IMG_1903

USAID – Program team visit to “KURUNTHAM” Rehabilitation center

IMG_0993

Community level Intervention – USAID

IMG_1953

Youth program contacted by USAID Team

Shanthiham Entrance

Shanthiham Council Members

World Mental Heath Day – 2014

World Mental Health Day 2014 

Celebration conducted by: Shanthiham, Ahavoli, Suhavalvu, Anjaliaham was held on 30th October 2014 at Maruhtnakerny, Thalaiyadi GTM School. The functions commenced at 2.00 pm, Mrs.Thayaliny Thayananthan (WDO, Maruthankerny) presided over the function.

Location: Maruthankerny  GTM School

Participants: more than 200 – (120 Females and 80 Males and children) 

 

After the welcome address The Chief Guest Dr. Mullai Parameshwaran, Medical Officer of Mental Health (Manthikai Hospital) delivered her special talk about the theme of this year “Living with Schizophrenia”.  Maruthankerny Divisional Secretary, Mr. Thirulinkanathan spoke on mental health and society and the need for saving people before mental problems.

The guest and others lighted the traditional oil lamp with the declaration that all the people should we aware of mental health problems.

Then two dramas were staged with the theme on children problems and leasing problems.  These two dramas created awareness on this problems and methods of solving them to the audience. At the end Mr.John proposed the vote of thanks.

Elder’s Day Exibition

முதியோர் தினத்தையொட்டி நடைபெற்ற நிகழ்வில் பிரதமவிருந்தினராக கலந்துகொண்ட வடமாகாண ஆளுனர் ஜீ.எ.சந்திரஸ்ரீ யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழக சித்த ஆயுள்வேதபீட மாணவர்களின் ஆயுள்வேதமூலிகைக் கண்காட்சி மற்றும் சாந்திகம் உளவளநிலையத்தின் நூல்கண்காட்சி என்பவற்றை திறந்து வைத்தார்.
இந்நிகழ்வில் வடமாகாணசபையின் பிரதம செயலாளர் திருமதி விஜயலட்சுமிரமேஸ் வடமாகாண உள்ளுராட்சி சமூகசேவைகள் அமைச்சின் செயலாளர் சி.திருவாகரன்சுகாதார அமைச்சின்  செயலாளர் எஸ்.ரவீந்திரன் வடமாகாண சமூகசேவைகள்அமைச்சின் பணிப்பாளர் திருமதிந.இன்பராஜ் உட்படமற்றும்வடமாகாண அமைச்சின் உயர்அதிகாரிகள் சமூகசேவைகள் தினைக்கள அலுவலர்கள் உட்பட மற்றும் பலரும் கலந்துகொண்டார்கள்.

சாந்திகம் ஊடகக் குழுவின் வாராந்த வெளியீடு

“மனவெளி” என்ற தலைப்பின் கீழ் வலம்புரி ஞாயிறு இதழில் தொடர்ந்து மக்களின் உள சமூகப் பிரச்சினைகள் பற்றிய கதைகள், நேர்காணல்கள், வாசகர்களின் கருத்துக்கள், கடிதங்கள், அவற்றின் விடைகள் வெளிவருகின்றன. நீங்களும் எழுதலாம் . அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல்  முகவரி

Email: psych@sltnet.lk

Workshop – “Pirakgnai”

 

Title: Prakgnanai  Trained by: Meera Bharathy  Participants: Staff of Shanthiham (15)  Duration: 9.30 am – 12.00 pm  Venue: Shanthiham Hall

Shanthiham staff including field staff, admin staff and advisor for Shanthiham and the members from management committee participated in Prakgnanai workshop aimed to express our emotions and feelings and to aware the hidden feelings. The workshop done through the expressive methods; art, drama, dance, exercise and each participant enjoyed the workshop, had full of joy and really enjoyed. The participants expressed their views about the training in the following manner;

  • We got a chance to express the negative emotions in the start then it lead to positive emotions as well.
  • We able to recognize the feelings and emotions which registered deeply in our mind.
  • It was a platform to express our feelings.
  • We were very happy to be there.
  • It was very useful and we felt happy to participate in the combination of psychology and drama.
  • It was clear that what should erased out from the mind to live with mindfulness

Shanthiham Photo gallery