• Shanthiham 8, 8/1, Katpaha Vinayagar Lane, Off Kachcheri Nallur Road 40000 Jaffna, Sri Lanka.
  • 021 222 3338
  • Mon - Fri: 08:00 AM To 05:00 PM


Registration Page

*